Перед Україною як державою гостро стоїть питання якісної освіти, а це не тільки надання певних знань і навичок, а також виховання підростаючого покоління у дусі гуманізму та формування у молодої людини таких фундаментальних людських якостей як відповідальність, співчуття, та доброта. В даному контексті, навчання гуманного відношення до тварин поглиблює знання, навички, розуміння та відношення до нашого втручання в життя тварин та їх здатність задовольняти свої потреби, формує повагу до життя, живих істот, навколишнього середовища та розуміння взаємозалежності усіх живих створінь.

У статті 6 «Виховання гуманного ставлення до тварин» Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» зазначено що: «Виховання гуманного ставлення до тварин є важливою складовою етичного, культурного та екологічного виховання громадян. Виховання гуманного ставлення до тварин передбачає формування високого рівня еколого-етичної свідомості та культури громадян. Виховання гуманного ставлення до тварин забезпечується шляхом викладання курсів з екологічної етики та гуманного ставлення до тварин у дошкільних навчальних закладах, у системі загальної середньої, професійно-технічної і вищої освіти».

Знання і навички, отримані школярами в рамках даного проекту, стануть добрим додатком до вивчення таких предметів як природознавство, біологія та екологія, будуть розвивати творчу уяву та комунікативні навички а також ознайомлять дітей із правилами безпечного поводження з тваринами. Проект у перспективі допоможе вирішувати і проблему безпритульних тварин, оскільки освітня діяльність з виховання гуманного ставлення до тварин є невід'ємною частиною будь-якої програми контролю безпритульних тварин і впливає на її успішну реалізацію.

Завданням даного веб-ресурсу є зібрати якомога більше освітніх матеріалів по гуманному відношенню до тварин для подальшого їх використання методистами, вчителями, та захисниками тварин.

Керівник проекту
Богачик О.Г.