ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА ТА ГУМАННЕ СТАВЛЕННЯ ДО ТВАРИН І РОСЛИН

Курс за вибором для учнів 8-х (9-х) класів загальноосвітніх навчальних закладів
(34 години, зокрема теоретичних — 20 годин, практичних — 14 годин)

Автори: Борейко В.Є., Васильківський Б.М.

«Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах» науково-методичною комісією з біології, екології та природознавства
Науково методичної Ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України
14.12.2010 р. No 9

Мета курсу:
Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин має на меті ознайомити учнів з положеннями екологічної етики, при щепити їм навички гуманного ставлення до тварин і рослин.

Гуманне, етичне відношення до тварин і рослин ґрунтується на переконанні, що людина має зважати на основні права і визнавати інтереси тварин і рослин незалежно від отриманої користі.

Програма покликана сприяти:
 • розвитку в дитини почуття відповідальності, обов'язку та поваги стосовно представників тваринного і рослинного світу;
 • вихованню природо центричного світогляду;
 • формуванню системи моральних цінностей і ціннісних
 • орієнтацій щодо тваринного та рослинного світу;
 • організації безпосередньої діяльності учнів з охорони природи та захисту тварин і рослин своєї місцевості під час навчання та суспільно корисної праці.
Важливою умовою вивчення курсу «Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин» є різноманітна практична діяльність, бо саме в ній виявляються і закріплюються позитивні якості особистості, що має жити в гармонії з природою, допомагати та захищати тварин та рослини.


 
 
ЛЮДИНА І ДОВКІЛЛЯ. ЗАХИСТ ТВАРИН

Предмет за вибором для учнів 1-11-их класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Спільний проект ЛОІППО (Львівського оласного інституту післядипломної педагогічної освіти), RSPCA (Королівського товариства захисту тварин від жорстокого поводження Великобританії) та Західно-Українського товариства захисту тварин.

Автори: Новикова Н.І., Буца О.Й., Гнідець О.Є., Ковальчук Т.І., Чупашко О.О., Щербан О.В., Шушкевич Н.Д., Юрович В.В.

За загальною редакцією Новикової Н.І., зав. кафедри природничо-математичної освіти ЛОІППО.

Рецензенти: Панишко Ю.М. – кандидат медичних наук, доцент Львівського державного інституту фізичної культури; Хорко Н.Я. – вчитель-методист, заступник директора СШ №70 м. Львова.

Мета курсу:
 • поглибити знання школярів про довкілля;
 • сформувати риси толерантного ставлення (та співчуття) до світу живої природи;
 • сприяти вихованню особистості з високим рівнем екологічної культури і грамотності, що забезпечує щасливе довголіття;
 • виховати повагу до життя, яка б супроводжувала людину протягом усього її життєвого циклу.
Завдання курсу:
 • формування наукового світогляду;
 • поглиблення і розширення вмінь класифікувати живу природу на основі безпосереднього сприймання та аналізу зовнішніх ознак, способів взаємодії живих організмів з їх життєвим середовищем;
 • стимулювання допитливості та інтересу до пізнання природи;
 • ознайомлення дітей з перлинами народної творчості про тварин та дбайливе ставлення до них;
 • визначення деяких спотворених уявлень про тварин, які створено легендами та казками. Це надасть можливість глибше зрозуміти справжні характеристики деяких тварин та їхні потреби, пов’язані із добробутом;
 • активізацію різних форм ігрової діяльності у процесі навчання;
 • вироблення у дітей норм відповідної поведінки у природі, притаманних сучасній цивілізованій людині;
 • формування валеологічної культури


 
 
ПОДОРОЖ У СВІТ ТВАРИН

Дидактичний матеріал для вчителів.
Для учнів вікової групи 10-14 років.

Автори: Міжнародний департамент RSPCA (Королівське товариство захисту тварин від жорстокого поводження Великобританії) за підтримки компанії "Мастерфудз і Еффем-Україна".

"Подорож у світ тварин" - це альбом дидактичного матеріалу, розробленого з метою допомогти освітянам ознайомити учнів із аспектами захисту тварин у цікавий та інформативний спосіб.
 • Діти вивчають математику, українську мову і природознавство за допомогою роздаткового матеріалу - робочих карток, які можна ксерокопіювати. Кожна картка містить певний обсяг інформації про захист тварин. Картки можна використовувати як індивідуальні завдання, так і в контексті вивчення іншої теми.
 • Кожна картка супроводжується поясненнями для вчителів які включають детальні інструкції про побудову роботи на уроці та розкривають тему захисту тварин. Картки також пропонують ряд ідей для додаткових занять із старшими або краще підготовленими учнями.
 • В альбомі вчителі знайдуть пропозиції щодо використання міжпредметного зв'язку у викладанні аспектів захисту тварин за допомогою універсальної тематики - води. Запропоновані підходи допоможуть навчити дітей любити і захищати тварин через засвоєння матеріалу різних предметів навчального плану.


   
НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ «ТВАРИНИ - НАШІ ДРУЗІ»

Навчальний комплект з елементами гуманної освіти для учнів початкових класів складається з чотирьох посібників: "Домашні тварини", "Свійські тварини", "Дикі тварини"  та "Нотатки відповідального власника" видані при підтримці NatureWatch Foundation.

Автори: Богачик О.Г., Мельниченко О.П.
 • В даних посібниках в доступній, цікавій формі представлена інформація про гуманне та відповідальне ставлення до різних видів тварин. Посібники дають змогу вчителю донести до школярів основні поняття гуманної освіти а саме: навчити відповідальному ставленню до тварин та зовнішнього середовища, ознайомити із потребами тварин та основними елементами догляду за ними.
 • Робота з посібниками дає змогу учням засвоїти такі поняття як добробут тварин, потреби тварин, п’ять свобод, жорстоке ставлення до тварин, навчитися вирішувати моральні дилеми.
 • Містить цікаві факти про тварин, оповідання, вірші, завдання, задачі ігри та кросворди.
 • Рекомендується для позакласного читання, дітей групи продовженого дня та включення їх елементів у навчальний процес молодшої школи. Буде сприяти вихованню в учнях таких якостей як відповідальність, співчуття, доброта, толерантність, уважність та любов до усього живого.
Кожний ескіз посібника є активним і має посилання на pdf версію файла, щоби відкрити будь-який із чотирьох посібників наведіть на нього курсор та натисніть. Усі посібники одним файлом можна скачати тут.Збірка

 
ЗБІРКА «МІСЦЕ, ДЕ ТВАРИНИ ПОЧУВАЮТЬ СЕБЕ ЩАСЛИВИМИ»

Реалізація проекту «Спільний добробут людей і тварин у місті» здійснений за підтримки Мелітопольської міської ради.

Збірка підготовлена Мелітопольським центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді за матеріалами міського конкурсу «Вартові довкілля».


Автори: Мелітопольський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді