З А К О Н
У К Р А Ї Н И

Про захист тварин від жорстокого поводження
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 27, ст.230 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1759-VI ( 1759-17 ) від 15.12.2009, ВВР, 2010, N 9, ст.76 }

Цей Закон спрямований на захист від страждань і загибелі
тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних
прав та укріплення моральності й гуманності суспільства.